Blog

Şişli Eternit atermit Çatı Aktarma Ustası


August 25, 2016 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Hizmet Bölgelerimiz


sisli-Eternit-atermit-cati-ustasi

Şişli Eternit Çatı Aktarma Ustası Önce Bölgeye uygulanacak çalışma Için Şişli Eternit Atermit çatı Alanında uzman ustalarımız keşif yaparak proje hazırlarlar ATERMİT.
Şişli Atermit çatılarınızın Olduğu alanlarda nelere Eternit Şişli Eternit Atermit çattı ustalarımız Tarafından Uygulamaya konulur duyulduğu İhtiyaç A.Ş ..
Şişli Eternit Atermit çatı ustalarımız Analiz Yapılan Şişli Eternit Atermit Çatı yapilacak Bölgeye gegbekli duyulan malzeme saptarlar.
Şişli Eternit Atermit çatılarınızın Olduğu alanlarda nelere Ihtiyaç duyulduğu Şişli Eternit Atermit çattı ustalarımız Tarafından Uygulamaya konulur.

Öncelik Olarak İstanbul geneline Tüm bölgelerine Şişli Eternit ATERMİT çatı Uygulamaları Şişli Eternit Atermit çatı sistemleri profesyonel Şişli Eternit Atermit çatı ustalarımız tarafında güven ziyaretinde kalite ilkelerini siz Değerli müşterilerinine tr Ekonomik yazınız yazınız yazınız yazınız Yazınız Fiyatlar ile sunmaktadır.Şişli Eternit Çatı Ustalarımız Türkiye Hizmet vermektedirler.BİZE ULAŞIN ATERMİT genelinede

Şişli Avrupa Yakası, İstanbul’un ‘nda Yer Alan Bir ilçesidir. Ilinin 25 mahallesi Şişli, doğuda Beşiktaş Bulunan, Batida Kâğıthane Güneyde kuzeyde Ettik Ettik Beyoğlu ilçeleri ile komşudur.

Denize sahili olmayan Şişli ilçesinde çok sayıda Tarihi Eser, iş yeri, çağdaş Bir ticaret merkezi, kültür sanat merkezi bulunmaktadır Ettik. 1954′te ilçe Olan Şişli ilçesi, 1987′de Kağıthane’nin Ayrı Bir ilçe OLUP ayrılmasıyla Coğrafi Olarak ikiye bölündü. Kuzeyde Yer Alan Ayazağa, Maslak A.Ş. Huzur mahalleleri Bir öbek oluştururken geride kalan Diğer mahalleler yine Ayrı Bir öbek oluşturdular. on iki öbekten kuzeyde olanı 2012 Yılında Şişli’den ayrılarak Sarıyer’e bağlandı üzerinde uzerinde uzerinde uzerinde uzerinde Büyükdere Caddesi’yle birbirine Bağlı Olan bu .

İçindekiler [gizle]
1 Etimoloji
2 Tarih
2.1 Osmanlı dönemi
2.2 Cumhuriyet dönemi
3 Coğrafya
4 Eğitim Sağlık ve
5 Spor
6 Kültür
7 Ulaşım
8 Ekonomi
Nüfus 9
10 İDARİ
mahalleler 11
12 Tarihsel önemli Diğer Diğer Diğer Diğer Diğer Diğer YERLER Ettik
13 Ayrıca Bakınız
14 Galeri
15 kaynakça
16 Dış Bağlantılar
etimoloji [Dil | Kaynağı Dil]
. Şişli adının, zamanında şişçilikle uğraşan Bir aileye ait Olan Şişçilerin Konağı’nın adının zamanla Şişlilerin Konağı’na dönüştüğüne ziyaretinde buradan geldiğine dair rivayet Vardır [2] topografik Olarak Beyoğlu Platosu’nda yükseltisi Fazla Olan Bir BÖLGEDE bulunmasından geldiğidir Diğer KIB rivayet imkb, Şişli adının ,.

Tarih [Dil | Kaynağı Dil]
Osmanlı dönemi [Dil | Kaynağı Dil]

Teşvikiye Camii
İlçenin en eski Mah Olan Tatavla’nın (Kurtuluş) 16. yy’da kurulduğu ileri sürülür. Mezarlıklar: İki yanindaki Eremya Çelebi Kömürcüyan’a 17. Yüzyılda Taksim’den Pangaltı’ya fibia doğru uzanan yolun; 18. yy’da şişli Mecidiyeköy yörelerinden Bağlar Bostanlar Yer alıyordu Ettik Ettik. Balmumcu Çiftlik-i Hümayun’u Şişli’ye Kadar uzanıyordu. 18. yy’ın sonlarında Teşvikiye Camii’nin Bugünkü yerinde bir Mescit Olduğu bilinir. Bu Caminin avlusundaki III. Selim’in diktirdiği Nişantaşı 1790-1791 tarihlidir. [3]

gibi askeri Yapılar Mekteb-i Harbiye, Harbiye Maçka Silahhanesi, Fransızlara okul Mezarlıklar Ettik, Ermenilere ait Kilise’ye Ettik, yüzyıldan yerleşme 19. Pangaltı Maçka’ya Ettik başlayarak doğru yayılmaya başladığını Gösterir. alanının kuzeydoğusunda Bulunan arpa tarlaları Abdülmecid Döneminde (hükümdarlığı 1839 – 1861) İmparatorluğun sınır bölgelerindeki yurtlarından Olan birçok göçmen Şişli’nin hemen dutlukların Olduğu alana yerleştirildiler Ettik. Bu Kırsal YAPILAŞMA konut Yerine padişahın Adıyla Mecidiyeköy denmiştir.

Büyük Beyoğlu Yangınında evsiz kalan Levantenler A.Ş. çıkan 1870′te gayrimüslimler Harbiye ÇEVRESİNDE Insa edilen Kagir binalara taşınmışlardır. 1870′lerde, Matbaa-i Osmaniye’yi kuran Osman Bey de Harbiye ile Şişli Arasında Geniş Bir arazi alarak bu Arazide konak yaptırmıştır. satın Bir .S Feriköy’de ilk bira Üretim tesisinin (Bomonti bira fabrikası). kurulması Şişli Etfal Hastanesi’nin açılışı da 1890′lara rastlar.

Çeyreğinde Harbiye, Nişantaşı A.Ş. oğlunun Gen 19. yy’ın Teşvikiye’de konak Insa edilmeye Başlamıştır birçok. Taksim’den Yapılan atlı tramvay seferleri ilk kez 1881′de Şişli’ye Kadar uzanmış, 1913′te elektrikli hale gelen tramvay hattının daha Fazla uzatılmasına Ihtiyaç olmadigi düşünülerek tramvay deposu da (bugün Cevahir Alışveriş Merkezi) şişli ile Mecidiyeköy Arasında Insa edilmistir. İstanbul’daki Önemli anıtlardan biri Olan Abide-i Hürriyet de 1911′de açılmıştır.

Cumhuriyet dönemi [Dil | Kaynağı Dil]

Nişantaşı
Harbiye, Pangaltı, Kurtuluş, Osmanbey, Nişantaşı, Teşvikiye A.Ş. Şişli’nin Görünümü 1920′lerden Sonra değişime uğradı. BU semtlerdeki bahçe İçindeki ev ziyaretinde konakların Yerini yavaş yavaş apartmanlar Almaya başladı. Apartmanlaşmanın yaygınlaşması eski ulaşım yollarının çok belirgin caddeler Haline gelmesine yol açtı. 1930′larda Şişli Çevresi Ettik Ettik 1920′ler, VARLIKLI Bir’e ya kimselerin da apartman dairesi edinmek istedikleri A.Ş. apartman Eklendi Eklendi Eklendi Eklendi Eklendi Eklendi bunun moda Olduğu gözde semtler Haline geldi.

1950′li yıllardan itibaren Başlayan İstanbul’a Yoğun göç dalgası sonucunda Şişli’nin kuzeyinde Çağlayan A.Ş. Gültepe Semtleri oluşmaya başladı. Bir köy Olan Kâğıthane’nin Nüfusu da hızla artmaya başladı. Yoğun nüfus artışı sonucunda, Beyoğlu’na Bağlı Bir bucak Olarak yönetilen Şişli, 1954′te Yapılan Bir düzenlemeyle ilçe yapıldı. Şişli ilçe oldugunda Kağıthane A.Ş. Ayazağa da Şişli İlçesi’ne Bağlı köylerdi.

1960′larda emekli subaylar ziyaretinde gazeteciler Için Yapılan sitelerle Esentepe A.Ş. Gayrettepe Semtleri Ortaya çıktı, Mecidiyeköy’deki bahçeli evlerin Yerini de apartmanlar Almaya başladı. Yine Yoğun göç hareketleri sonucunda ilçenin kuzeyinde Hürriyet, Örnektepe, Kuştepe Çeliktepe adlarıyla yerleşmeler olustu Ettik. Yoğun Bir sanayi merkezi Haline gelen Kağıthane’de 1963′te belediye Teşkilatı Kuruldu (1981′de lağvedilerek İstanbul Belediyesi’ne Bağlı Şube müdürlüğüne dönüştürüldü). [4] batı kenarında da birçok yeni fabrika Kuruldu Bomonti çevresideki fabrikalar çoğalırken, Büyükdere Caddesi’nin.

1970′e gelindiğinde Şişli İlçesi’nin Nüfusu çeyrek milyonu aşmıştı. Beyoğlu’nun 1970′lerde geçirdiği bazi olumsuzluklar sonucunda ünlü Mağazalar alışveriş Mekanları Harbiye, Nişantaşı, Osmanbey Şişli semtlerine Kaydı Ettik Ettik. Böylece alışveriş merkezi Haline gelen önemli Diğer Diğer Diğer Diğer Diğer Diğer Caddelerde eskiden beri ikametgah Olarak oturulan apartman daireleri de işyeri Olarak kullanılmak Üzere kiraya verildi ya da satıldı. 1980′lerde, Halaskargazi, Rumeli Valikonağı A.Ş. caddeleri İstanbul’un en gözde alışveriş merkezleri Haline geldi. Bu gelişim DAHA SONRA Mecidiyeköy, Gayrettepe A. Ş. Esentepe ‘yi de icine aldı. Bu Büyükdere Yıldız’ı A.Ş. semtlerde Posta caddeleri kenarında eskiden ikametgah Olarak Kullanılan apartman daireleri giderek iş Yerine dönüştü.

Levent
1970′lerde oto tamirhanelerinin Dolapdere’den kaldırılması amacıyla Çeliktepe’nin kuzeyinde Bir sanayi sitesi Kuruldu. ÇEVRESİNDE Sanayi Mahallesi Yeni Bir yerleşme olustu Adlı bölgenin Kardiyo.

1980′lerde Şişli ilçesi bütünüyle Kentsel Alan icine katıldı (Kağıthane Ayazağa Dahil A.Ş.). Şişli’nin Nüfusu, 1980′lerin ortalarına gelindiğinde yarım milyonu aşmıştı. 1980-1985 Arasındaki Yıllık Ortalama nüfus artışı hızı imkb Yüzde 2,5 Olarak gerçekleşti . Bu Büyüme Kağıthane Ayazağa yörelerindeki gelişmeden kaynaklanıyordu Ettik. 1987′de Kuruldu düzenlemeyle Yapılan Yönetsel Kağıthane İlçesi. Kağıthane’nin Şişli’den ayrılmasıyla ilçenin Nüfusu yarı yarıya düştü. Gene bu bölünmeyle Şişli ilçesi Toprakları ikiye ayrildi. Kuzey kesimindeki Ayazağa askeri sanayi A.Ş . Alanları ile düşük nüfus yoğunluğuyla güney bölgesine Göre Farklılıklar gösterdi. Yine bu Yer alan Maslak Çevresi Ettik BÖLGEDE, 1980′lerden itibaren bazi Bankalar A.Ş. firmaların merkez Olarak Tercih ettikleri bir çalışma kullanıcının kullanıcının kullanıcının kullanıcının kullanıcının kullanıcının alanı Haline geldi. Büyükdere Caddesi ‘ nin İstinye kavşağı ÇEVRESİNDE irili ufaklı iş merkezleri açıldı.

Şişli’nin merkez semtlerinde, özellikle 1980′li yillarda yıldızı parlayan ticaret sektörü önemini korumakla Birlikte, 1990′lardan itibaren açılmaya başlanan Büyük alışveriş merkezleri (avm) NEDENİYLE Nişantaşı-Osmanbey-Şişli aksındaki mağaza ziyaretinde DÜKKANLAR eski canlılığını yitirmiştir. Özellikle 1990′ların sonlarından itibaren Büyükdere Caddesi uzerinde çok sayıda avm hizmete Girmiştir.

Şişli İlçesi, 1990′lı 2000′li yillarda A.Ş. Büyükdere Caddesi Üzerine Yapılan YÜKSEK katlı rezidans Ettik işyeri Amaçlı Olarak Insa edilen binalarla tekrar değişim yaşamaktadır. Büyükdere Caddesi’nin, özellikle şişli merkezinden Maslak’a Kadar uzanan kesimi İstanbul’un Yeni York Tokyo’su Görünümü kazanmış, Şişli İlçesi Yaşanan bu Hızlı değişim sonucunda İstanbul ziyaretinde Ettik Türkiye ekonomisinin iş ziyaretinde finans merkezi olma Durumuna gelmistir.

2012 Yılında Yapılan idari düzenlemeyle ilçenin kuzey öbeğini olusturan Ayazağa, Maslak A.Ş. Huzur mahalleleri Şişli’den Sarıyer İlçesine bağlandı ayrılarak. [5]

Coğrafya [Dil | Kaynağı Dil]
. Çatalca Yarımadası’nın doğu kesiminde, İstanbul Boğazı’nın batısında Avrupa Yer alan ilçe topraklarının deniz kıyısı yoktur yakasında Beyoğlu Platosu’nun dolduran Haliç arasını – Şişli Marmara Havzasının Trakya / Kocaeli peneplenleri arasina dağılmış, boğaz Ettik akarsu vadilerle Parçalanmış OLUP, platolar topluluğunun batısında Boğaziçi kuzey uzantısında bulunmaktadır.

Galata’dan Başlayan Derbent yönünde uzanan Büyük’ün sırt Büyükdere, Ettik, Beyoğlu, Şişli, Maslak A.Ş. Beyoğlu Platosunun su’nun bölüm Çizgisini .. oluşturmaktadır Sırtın doğu kesimindeki sular Boğaziçi’ne, batı kesimi suları imkb Kağıthane Deresi Aracılığıyla Haliç ‘e akmaktadır. Bu Büyük’ün sırt Kardiyo ZAMANDA Şişli’nin A.Ş. daha Önemlisi İstanbul’un bu bölümündeki yolların yönünü de belirlemektedir. Beyoğlu Platosu’nun Yer alan, Tünel’den başlayarak Tepebaşı, Taksim, Şişli, Mecidiyeköy sırtında, Maslak Tepesi A .S. Okmeydanı’na uzanan güzergah aşınım Sonucu düzleşerek Bugünkü Durumu almıştır. Taksim’de Başlayan Beyoğlu platosu ‘nun sırtında kuzeye doğru uzanan Cumhuriyet Caddesi’nin doğu yamacı tatlı bir eğimle Boğaziçi’ne, Dolmabahçe’ye akışmazlığa sahiptirler. Batı yamacı imkb Dolapdere ile Kurtuluş Caddeleri oldukca dik Bir yamaçla birbirine bağlanırlar. Kurtuluş Caddesi’nin batısı imkb yine tatlı bir eğilimle Tabakhane Deresine dek uzanır. Vadinin batı Kısmı, Feriköy’ün batı eteklerinden itibaren Yeni Bir vadiye çıkılır. Baruthane Deresine dek uzanır. Baruthane Deresi ‘nin aktığı vadi, kuzeye daha Fazla dökülmeden Paşa Mahallesinin Alanda oğul bulur yayıldığı.

İlçenin ana eksenini olusturan Beyoğlu platosunda yükseltiler Taksim’de 70-80 mt.ye, Okmeydanı’nda 80-100 mt.ye, Mecidiyeköy’de 100-120 m. Levent-Maslakta 130-140 m.ye dek çıkar Ettik. Şişli ‘ nin en Yuksek noktaları Tepeüstü A.Ş. Hürriyeti Ebediye, Duatepe Esentepe’dir A.Ş .. Şişli İlçesi’nde çok az yeşil alan kalmistir.

Eğitim ve Sağlık [Language | Kaynağı Dil]

İTÜ Mimarlık Fakültesi Olarak Kullanılan Taşkışla
Şişli İlçesi Eğitim Kurumları Açısından Oldukca zengindir. İlçe Sınırları icinde okulöncesi eğitim kurumu, 36 ilköğretim okulu ziyaretinde 14 29 Ortaöğretim kurumu Vardır. Nişantaşı Anadolu Lisesi (eski İngiliz Lisesi), Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi (eski Nişantaşı Kız Lisesi), Saint Michel Lisesi, Şişli Anadolu Lisesi ilçedeki köklü Ortaöğretim kurumlarıdır. [6]

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Marmara, Yıldız Teknik, İstanbul Bilgi, Beykent, Bahçeşehir, Haliç, İstanbul Bilim, Nişantaşı A.Ş. Okan Üniversiteleri ile Kavram ziyaretinde Şişli Meslek Yüksek okullarının Bazi yerleşkeleri ilçe Sınırları icinde bulunmaktadır.

İlçe Sınırları icinde 2 devlet hastanesi, 18 Özel hastane (Şişli Etfal Hastanesi Okmeydanı Eğitim TÜRKİYE A.Ş. A.Ş.), Ettik. 201 eczane 3 Huzurevi Bulunmaktadır II. Abdülhamid’in Tarafından 1898′de henüz 8 aylıkken ölen kızı Hatice Sultan ‘ın anısına yaptırılmış Olan Şişli Etfal Hastanesi, Türkiye’nin ilk çocuk hastanesi ziyaretinde Modern hastaneciliğin uygulandığı ilk sağlık kurumudur. [3] Etfal Hastanesi ile Birlikte Şişli’nin en eski sağlık kurumlarından biri Olan Fransız Lape Hastanesi Türkiye’nin ilk çağdaş psikiyatri hastanesidir. [7]

Spor [Dil | Kaynağı Dil]
Galatasaray Profesyonel Futbol Takımı’nın 2011 Yılına Kadar yer alıyordu Ali Sami Yen Stadyumu Mecidiyeköy’de oynadığı maçlarını. Şişli İlçesi’ndeki spor tesislerinden başlıcası Feriköy Stadı’dır.

Şişli’de Faaliyet gösteren en ünlü spor kulübü Geçmişte Süper Lig’de Mücadele Olan Feriköy Spor Kulübü gösterilebilir etmiş.

İlçede etkinlik gösteren Diğer Spor kulüpleri; Şişli Belediyesi Spor Kulübü, Feriköy Paşa Mahallesi Spor Kulübü, Kuştepe Spor Kulübü, Mecidiyeköy Spor Kulübü, Mecidiyeköy Tayfun Spor Kulübü, Nişantaşı Spor Kulübü, Taksim Spor Kulübü, Ulutepe Spor Kulübü, İzzetpaşa Spor Kulübü, Öz Şişli Spor Kulübü, Mahmut Şevket Paşa Spor Kulübü

Kültür [Dil | Kaynağı Dil]

Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
Bulunan Şişli, İstanbul’un salonu tiyatro ziyaretinde sinema Birçok başlıca kültür merkezlerinden biridir. İlçedeki önemli Diğer Diğer Diğer Diğer Diğer Diğer kurumlarından en önemlileri Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Lütfi Kırdar Kongre Sergi Sarayı’dır A.Ş . .

Bunlar Dışında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Gönül Ülkü-Gazenfer Özcan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu, Harbiye Cep Tiyatrosu, Profilo Kültür Merkezi, Stüdyo Tiyatrosu, Tiyatrokare’yi Efe Sanat Evi Diğer tiyatro performans mekanlarıdır Ettik Ettik. [8]

Müzeler Askeri Muze Atatürk Müzesi’dir A.Ş .. Genelkurmay Askeri Tarih Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı’na Bağlı Olan Askeri Muze A.Ş., Osmanlı İmparatorluğu’nun son Harp Okulu Olarak Kullanılan Harbiye’deki tarihi bina Ettik yapıya sonradan dönemlerinde eklenen ek binalardan meydana gelmektedir. madalyalar, askeri kıyafetler, ve, bayrak Sancaklar, Zırh gömlekler, kalkanlar, tablolar, silah Türleri gibi dünden bugüne Türkiye’nin askeri gelişim Askeri Muze, bulunduran değişim serüvenini Ortaya koyan Toplam 55000 eseri koleksiyonunda ziyaretinde bu Geniş koleksiyondan 5000 adet eseri ziyaretçilerin ilgisine sunmaktadır.Plakalı. [9]

İlçe Sınırları içinde, aralarında Teşvikiye A.Ş. Şişli gibi ünlü camilerin de Olduğu Toplam 33 cami, 17 kilise Yer almaktadır sinagog 2 A.Ş 1 cemevi, .. AYRICA Gürcistan Katolik Kilisesinin 5 dönümlük araziside bu bölgededir.

Ulaşım [Dil | Kaynağı Dil]

Mecidiyeköy Metrobüs durağı üstgeçidinden Metrobüs hattının Görünümü
İstanbul’un Iki yakasını birbirine bağlayan köprülerden Boğaziçi Köprüsü’nün Bağlantı yolu olan o-1 Otoyolu Zincirlikuyu Mecidiyeköy-Çağlayan güzergahını izledikten sonra Kağıthane İlçesi’ne Girer. Şişli Camii’nden başlayıp Sarıyer İlçesi’ne Kadar uzanan Büyükdere Caddesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Bağlantı yolu olan o-2 Otoyoluyla da kesişir. Piyalepaşa Bulvarı ile Halaskargazi Caddesi Diğer önemli Diğer Diğer Diğer Diğer Diğer Diğer ulaşım akslarıdır.

Dolmabahçe’de İnönü Stadı’nın kuzeyinden başlayarak Taksim Feriköy semtlerinin altından geçerek Şişli ilçesinin Bomonti semtinde son bulan Bomonti-Dolmabahçe Tüneli Yaklasik Ettik. 2,4 km Uzunluğundadır Tünel, 2 + 2 Şeritli, 500-600 metre uzunluğundaki Bir Bağlantı yoluyla Beyoğlu’nun Piyalepaşa semtine bağlanmaktadır. Burada, projenin ilk ayağı Olan Piyalepaşa-Kâğıthane Tüneli’yle birleşmektedir.

Yenikapı-Hacıosman metro hattının (M2 Hattı) önemli Diğer Diğer Diğer Diğer Diğer Diğer Bir Kısmı Şişli Sınırları Içinden geçmektedir; Osmanbey, Şişli-Mecidiyeköy, Gayrettepe-Zincirlikuyu Levent A.Ş. Sınırları İÇİNDEDİR ilçe İstasyonları. 1993 İstanbul’daki ilk teleferik hattı Olan Maçka – Taşkışla Yılında Girmiştir teleferiği hizmete.

İstanbul 1. Çevre Yolu (Metrobüs hattı), Büyükdere Caddesi Yenikapı-Hacıosman metro hattı gibi birçok ulaşım hattının Kesişim Noktası Olan Mecidiyeköy, İstanbul ve Şehir içi ulaşımında çok Büyük Bir öneme sahiptir.

Ekonomi [Dil | Kaynağı Dil]

Cevahir Alışveriş Merkezi
Şişli ilçesi hızla değişim icinde 21. yüzyıl İstanbul’unun Hatta Türkiye iş finans merkezi olma durumundadır Ettik ekonomisinin. Şişli İlçesi’nde yaşayanların İstanbul’un değişik kesimlerinde çalıştıkları düşünülse de, Şişli Katma Değer Açısından İstanbul ili icinde YÜKSEK paya sahiptir. Ticaret Hizmet SEKTÖRÜNDE Çalışanlar Ağırlıklı Bir paya sahiptir. A.Ş., İmalata donuk Tesislerin Şehir merkezinden uzaklaştırılmalarıyla bu Sektörde Çalışan işgücünün payı giderek düşmektedir. Osmanbey, 1970′lerden beri Binlerce irili ufaklı firmanın olusturdugu Bir tekstil hazırgiyim merkezidir Ettik. Büyük Bir Kısmı Kendi markasıyla Üretim yapan 4 bini aşkın firmayı barındıran Osmanbey’den 50′den Fazla Ülkeye de ihracat gerçekleştirilmektedir. [10]

Büyükdere Caddesi uzanan Şişli-Mecidiyeköy-Esentepe-Levent-Maslak aksında Ettik ÜZERİNDE çevresindeki bölge Türk finans sektörünün kalbi Durumuna gelmistir.

Nüfus [Dil | Kaynağı Dil]
. Şişli Nüfusu İstanbul’un Bütün ilçesinin, Diğer ilçeleri gibi Sürekli Bir nüfus artışına sahne oldu . 1965-1985 Arasında ikiye katlanan nüfus, 1987′de Kağıthane’nin ayrılmasıyla yarı yarıya düşmüştür 2011 ADNKS’ne Göre Sınırları ilçe Içinde 320.763 kisi yaşamaktaydı. 2012 Yılında Ayazağa, Maslak Huzur mahallelerinden OLUŞAN kuzey kesiminin Şişli İlçesi’nde ayrılmasından Sonra ilçe Nüfusu gore 272.380 kişidir Ettik. verilerine 2014 ADNKS Nüfusun Yaklasik dörtte biri İstanbul doğumludur. Sivas, Ordu, Kastamonu ziyaretinde Erzincan doğumlular da Şişli Nüfusu icinde hatırı sayılır paya sahiptirler. [11] Gayrimüslimlerin eskisi Kadar olmasa da nüfus icinde Küçük Bir PAYI VARDIR.

Yıl Toplam Şehir Kır
1965 [12] 268.143 208.128 60.015
1970 [13] 365.621 250.605 115.016
1975 [14] 440.572 270.577 169.995
1980 [15] 467.685 282.471 185.214
1985 [16] 526.526 526.526 Veri yok
1990 [17] 250.478 250.478 Veri yok
2000 [ 18] 270.674 270.674 veri yok
2007 [19] 314.684 314.684 veri yok
2008 [20] 312.666 312.666 veri yok
2009 [21] 316.058 316.058 veri yok
2010 [22] 317.337 317.337 veri yok
2011 [23] 320.763 320.763 veri yok
2012 [24] 318.217 318.217 veri yok
2013 [25] 274.420 274.420 veri yok
2014 [26] 272.380 272.380 veri yok
2015 [27] 274.017 274.017 veri yok
İdari [Dil | Kaynağı Dil]
Ayrıca Bakınız: Şişli belediye başkanları listesi
1954′e Kadar Beyoğlu İlçesi’ne Bağlı Bir bucak Olarak yönetilen Şişli yöresi, bu tarihte Yapılan Bir düzenlemeyle ilçe yapıldı. Göre Ayazağa Kağıthane, Şişli İlçesi’nin Merkez Bucağı’na Bağlı birer koydu Ettik A.Ş .. düzenlemeye Bu Kağıthane’de 1963 Yılında Dağıtımı Dağıtımı Dağıtımı Dağıtımı Dağıtımı dağıtımı Kurulan belediye Teşkilatı 12 Eylül Darbesi’nden Sonra 1981′de lağvedildi. 1984′e kadar, İstanbul Belediyesi’ne Bağlı Şube Olarak Şube müdürlerince yönetilen Merkez, “Yerel Yönetimler Kanunu” çıkartılan 1984′de Büyükşehir İlçe Belediyeleri Için Çerçevesinde yeniden yapılanarak MEVCUT statüsünü almıştır. Bir .S., 1980′lerde ilçe Sınırları İçindeki TUM yapılaşma konut yerleri Kentsel alana katıldı. Böylece Ayazağa Kağıthane çıktı statüsünden köy ziyaretinde. Göç NEDENİYLE Nüfusu hızla Artan Kağıthane yöresi, 1987′de Yapılan idari Bir düzenlemeyle ilçe oldu.

2012 Yılında Yapılan idari düzenlemeyle ilçenin kuzey öbeğini olusturan Ayazağa, Maslak Huzur A.Ş. mahalleleri Sarıyer İlçesine bağlandı.

Mahalleler [Dil | Kaynağı Dil]

Şişli’nin mahallelerini gösteren harita
Şişli ilçesi, 25 mahalleden oluşmaktadır.

19 Mayıs
Bozkurt
Cumhuriyet
Duatepe
Ergenekon
Esentepe
Eskişehir
Feriköy
Fulya
Gülbahar
Halaskargazi
Halide Edip Adıvar
Halil Rıfat Paşa
Harbiye
İnönü
İzzetpaşa
Kaptanpaşa
Kuştepe
Mahmut Şevket Paşa
Mecidiyeköy
Şişli (Merkez)
Meşrutiyet
Paşa
Teşvikiye
. Yayla
| Tarihsel önemli Diğer Diğer Diğer Diğer Diğer Diğer YERLER [Dil A.Ş . Kaynağı Dil]
Abide-i Hürriyet
Zincirlikuyu Mezarlığı
Askerî Muze
Atatürk Müzesi
Bomonti Bira Fabrikası
Şişli Etfal Hastanesi
Darülaceze
Cevahir Alışveriş Merkezi
Harbiye Orduevi
Taşkışla
Teşvikiye Camii
Aziz Esprit Kilisesi
İstanbul Radyoevi
Şişli Camii
İstanbul Hilton Oteli
, Ali Sami Yen Stadı
Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
Perpa
Gökkafes
Lütfi Kırdar Kongre Sergi Sarayı A.Ş.
| Ayrıca Bakınız [Dil Kaynağı Language]
Abdi İpekçi Caddesi
Galeri [Language | Kaynağı Dil]

Atatürk Müzesi

İstanbul Radyoevi

askerî Muze

Kanyon Alışveriş Merkezi

Şişli Camii

Perpa

İstanbul Hilton Oteli

Esentepe

1880-1893 Yılları Arasındaki Şişli’de Bir polis merkezinin Görünümü

Şişli’de 1880-1893 Yılları Arasındaki Bir yapının Görünümü
Kaynakça [Dil | Kaynağı Dil]
^ adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)
^ http://www.sislibelediyesi.com/yeni/sisli/t1.asp?PageName=tarihce
^ . ab Atilla Aksel, “Şişli İlçesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Tarih Vakfı, 1994. ISBN 975-7306-00-2 Kaynak hatası: Geçersizetiketi: “ref702″ adı Farklı içerikte Birden Fazla tanımlanmış. : (Bkz Kaynak gösterme)
1981 Şubat ^ Belediyelerimiz, Milliyet, 11
^ Maslak Ayazağa Sarıyer’e bağlanıyor Ettik Hürriyet, 19 Ekim 2012.
^ http: //www.sisli- meb .gov.tr /
^ Fransız Lape Hastanesi-Kurumsal
^ http://tiyatrofora.com/fora/content/view/15/41/
^ Askeri Muze, ibb.gov.tr.
^ OTİAD Nedir?, Osmanbey tekstilci İşadamları Derneği A .s ..
^ Demografik Analiz 2012
^ “1965 genel nüfus sayımı verileri” (html). . Türkiye İstatistik Kurumu . Kasım 2012 3 Tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: kasım 2012 3
. ^ “1970 genel nüfus sayımı verileri” (html) Türkiye . İstatistik Kurumu . Kasım 2012 3 Tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: kasım 2012 3
^ “1975 genel nüfus sayımı verileri”. (Html) . Türkiye İstatistik Kurumu . Kasım 2012 3 Tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 3 kasım 2012.
^. “1980 genel nüfus sayımı verileri “(html) . Türkiye İstatistik Kurumu . Kasım 2012 3 Tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 3 kasım 2012.
^. ” 1985 genel nüfus sayımı verileri “(html) . Türkiye İstatistik Kurumu . Kasım 2012 3 Tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^ “1990 genel nüfus sayımı verileri” (html). Türkiye İstatistik Kurumu. Kasım 2012 3 Tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 kasım 2012.
^. “2000 genel nüfus sayımı verileri” (html) . Türkiye İstatistik Kurumu . kasım 2012 3 Tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 2012. 3 kasım
. ^ “2007 genel nüfus sayımı verileri” (html) . Türkiye İstatistik Kurumu kasım. 2012 3 Tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 2012. 3 kasım
^ “2008 genel nüfus sayımı verileri” (html). . Türkiye İstatistik Kurumu . Kasım 2012 3 Tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 3 kasım 2012.
^. “2009 genel nüfus sayımı verileri “(html) . Türkiye İstatistik Kurumu . Kasım 2012 3 Tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
^” 2010 genel nüfus sayımı verileri “(html). Türkiye İstatistik Kurumu. Kasım 2012 3 Tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 kasım 2012.
^ “2011 genel nüfus sayımı verileri”. (html) . Türkiye İstatistik Kurumu . Kasım 2012 3 Tarihinde kaynağından arşivlendi Erişim tarihi: kasım 2012′de 3
^ (html) “. 2012 genel nüfus sayımı verileri” . Türkiye İstatistik Kurumu 20 . 2013 Tarihinde kaynağından arşivlendi şubat Erişim Tarihi: 2013 8 Mart
^ “2013 genel nüfus sayımı verileri”. (html) . Türkiye İstatistik Kurumu şubat 2014 15 Tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 2014 şubat
“. 2014 genel nüfus sayımı verileri” ^ (html) . Türkiye İstatistik Kurumu 10 Şubat 2015 Tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 2015 Şubat
“. 2015 genel nüfus sayımı verileri “^ (html) (Dogrudan Bir kaynak olmayıp Ilgili veriye Ulaşmak İçin sorgulama yapılmalıdır) . Türkiye İstatistik Kurumu Erişim tarihi: 2016 13 Nisan.

Yorumlar

Google+sitemap

web tasarim SITE EKLE Moloz Hattı URL web TR firma rehberi google reklam link ekleFirma Rehberi otomatik sanziman web sitesi Link EkleUrl EkleGoogle Adwords.web sitesi tasarim...web tasarimi..Bursa Oto KiralamaBursa Rent A Car Şehirler Arası Nakliyat
şişman porno izle - türbanlı porno izle - ünlü pornoları - sikiş izletipobet girişCoin QR Code Generator Bitcoin (btc) qr code generatortempobet